I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

PROFESJONELL MÅLETEKNIKK

FRA EBRO OG KERN

Importør_Forhandler_EBRO_Norge

Ing. Westad AS er norsk distributør av Ebro dataloggere og annet måleutstyr.

Vi leverer dataloggere for kvalitets-, prosess- og tilstandskontroll – samt termometere og andre måleinstrumenter for rutinekontroll og laboratoriearbeid. Vi leverer også komplette loggesystemer for sanntids visning av driftsdata og annen kritisk informasjon. 

Fra Kern leverer vi vekter og mikroskoper i alle klasser. 

Under finner du et utvalg bransjer med tilhørende produktkategorier. 

VÅR KUNNSKAP – DIN TRYGGHET!

Ing.Westad_forhandler_KERN_vekter.png

Takk til alle som har besøkt våre messe-stands! 

Foodscape er arenaen for alle som jobber profesjonelt med mat og drikke, og som også har fokus på at produktene skal være sunne og bærekraftige, og gjerne norskprodusert. 

Lab 18 er laboratoriefolkets viktigste møteplass. 

På begge messene stilte Ing. Westad med Ebro dataloggere, termometere og andre løsninger, samt mikroskoper og vekter fra KERN  produkter og løsninger fra som bidrar til å gjøre ditt arbeid med rutine- og kvalitetskontroll så godt, enkelt og effektivt som mulig.

 

Vi ser fram til å møte deg igjen når alt normaliserer seg etter Covid19-pandemien! 

Foodscape_Fb-innlegg_logo-dato.jpg
Lab-18_Fb_innlegg.jpg
Måling og datalogging fra Ebro –  vekter og mikroskoper fra Kern

Ing. Westad er distributør i Norge for Ebro dataloggere, temrometere og andre målesystemer. Fra Kern kommer alt fra grovvekter, laboratorievekter, analysevekter og mikroskoper i de fleste klasser. I tillegg skreddersyr vi måle- og loggessytemer for både enkle og kompliserte applikasjoner.

I sum dekker vi de fleste behov innen måling og datalogging av temperatur, fukt, trykk, vekt, kraft, moment, lengde, hardhet etc. Vi har også all programvare du trenger for brukervennlig lagring, visning og behandling av data.

Vi samarbeider også med forskningsmiljøer og bedrifter som ligger helt i front på fangst, bearbeiding og presentasjon av data ved hjelp av maskinlæring eller såkalt kunstig intelligens (AI). 

Ta kontakt med oss for en gjennomgang av hvordan vi kan gjøre din arbeidshverdag bedre!