LØSNINGER FOR BRYGGERIER

Ing. Westad AS fører dataloggere for kontroll av vask/sterilisering av flasker og bokser, samt for kontroll av at temperaturen i alkoholfrie drikker har vært tilstrekkelig høy. 

Vi fører også adaptere, overganger og tilkoblinger for flasker og bokser. 

I tillegg har vi refraktometere for kontroll av sukker, alkohol osv., samt vekter.