top of page

Timestrip Complete 489

Elektronisk temperaturindikator

etimestrip-tc489-valideringsservice.gif

- Den smarte måten å overvåke varetemperatur på!

✓ Legemidler
✓ Vaksiner
✓ Blod og blodprodukter
✓ Matvarer

TC489 “Timestrip complete” er en temperaturindikator for området 2°C til 8°C*. Tre lysdioder gir tydelig, ikke-reversibel indikasjon på øvre og nedre temperaturbrudd – samt normal drift. Ved endt transport kan mottager skanne indikatoren med smarttelefonen, og få opp komplett rapport over avvik.

* Kan leveres forhåndsprogrammert for andre temperaturområder (ved større volum)

 

Fordeler og funksjoner:

• Kostnadseffektiv løsning for overvåkning av temperaturdefinert transport
• NFC-funksjonalitet (Near Field Communication)
• Irreversibel alarmindikasjon

eTimestrip_app2.png

Lagret info kan avleses med en NFC-støttet smarttelefon

eTimestrip_rapport.png

Oversiktlig rapport opprettes automatisk. Kan lagres eller videresendes som pdf-fil

eTimestrip_app.JPG

App tilgjengelig på App Store

og Google Play

Hvordan bruke Timestrip TC489:

eTimestrip1.JPG

Aktivér ved å bryte firkanten «Break to Start». Grønn LED blinker 5 ganger. Målingen begynner etter 30 minutter.

eTimestrip2.JPG

Under startforsinkelsen    blinker grønn og rød LED én gang hvert 30. sekund.
Plassér indikatoren med transportvarene.

eTimestrip3.JPG

Ved logging uten avvik vil grønn LED blinke hvert 30. sekund.

eTimestrip4.JPG

Høy temperatur:

Rød LED blinker hvert 30. sek.      

Lav temperatur:

Blå LED blinker hvert 30. sek.

eTimestrip5.JPG

For å stoppe målingen brytes trekanten «Break to stop» av. Rød LED blinker 5 ganger.

Spesifikasjoner:

 

Arbeidstemperatur: -30℃ - 60℃

Alarmgrense:              Programmerbar verdi  (2℃ - 8℃  som standard)

Målenøyaktighet:      ± 0,5℃ (-20℃ - 40℃) ±1℃ (øvrige temperaturer)

Sensor:                          Innebygd NTC

Bruksområde:            Engangslogger for transporttemperatur

Start/Stopp:                Bryt av merket kvadratisk område for å starte logging

                                          Bryt av merket hjørne/trekant for å avslutte logging:

Startforsinkelse:        Programmérbar verdi (30 minutter som standard)

Alarmforsinkelse:      Programmérbar verdi (30 minutter som standard)

Loggeintervall:           1 minutt

Statistisk info:             Starttid, start alarm tid, maks. verdi, min. verdi, tid med temperatur over alarmgrensen,                                                tid under alarmgrensen, alarmstatus

LED indikatorer:         Ingen alarm = GRØNN  Høy temperatur = RØD  Lav temperatur = BLÅ

Kalibreringspkt.:        -20℃, +2℃,  +8℃ , 20℃ , 40℃ , 60℃

Mål:                                 34 x 48 x 4,5 mm           

Vekt:                               6 gram

Materiale:                     Hardplast

Batteri:                          CR1620 lithium

Holdbarhet:                1 år (ved sampling 1 x pr. minutt)

Beskyttelse:                IP54

bottom of page