FØLERE TIL TERMOMETERE OG LOGGERE

Til måling av temperatur brukes i hovedsak to måleprinsipper: termoelement eller RTD (Resistance Temperature Device). Begge har underkategorier, slik som termoelement type T eller K, eller RTD med motstand Pt100 eller Pt1000. 

Vi har oversikt over hva du trenger til ditt termometer eller loggesystem, men grovt inndelt passer alle følerne med grønn plugg til termometere som EBRO TFN520, 530 etc., mens de andre termometrene har individuelt tilpassede følere. 

Under finner du noen av de vanligste følerne til termometrene EBRO TFN 520/530 og EBRO TFX410/420. Det finnes mange flere, og på bestilling kan vi lage nøyaktig det du ber om (temperaturområde, lengde, tykkelse, spiss eller butt ende osv.) Skjøtekabler, plugger mm. er lagervare.