KONTROLL OG KALIBRERING

I ethvert måleinstrument vi det forekomme et visst avvik, og regelmessig kalibrering er nødvendig for å ha tilstrekkelig sikkerhet for at man måler så riktig som mulig. Kalibrering er en investering i bedriftens kvalitetsnivå, og et gyldig kalibreringssertifikat er også den eneste måten å dokumentere at målingene man gjør er innenfor produsentens spesifikasjoner for instrumentet.

 

I tillegg kan et ukalibrert og unøyaktig instrument koste bedriften store penger hvis avviket fører til feilmåling og feilproduksjon.

Vi i Ing. Westad utfører kalibrering i vår egen serviceavdeling, og foretar om nødvendig justeringer av instrumentet. Enkelte ganger kan det bli nødvendig å åpne instrumentet for å foreta en reparasjon, men vanligvis er det tilstrekkelig å kontrollere instrumentets funksjoner og batteriets spenning, samt å teste instrumentets nøyaktighet opp mot vårt eget testinstrument – som igjen er sporbart til og kalibrert etter produsentens eget testutstyr. Kontrollmålingene foretas i samme måleområde du som kunde bruker utstyret (for eksempel temperaturer mellom -20 og +60°C), og vi utsteder et samsvarssertifikat som bekrefter at nøyaktigheten på utstyret ditt er innenfor instrumenttypens godkjente avvik – f.eks. +/- 0,3°C.

For å sikre regelmessig kalibrering har sertifikatet en gyldighet på ett år, og instrumentet merkes med kalibreringsdatoen. Om du ønsker det sender vi gjerne innkalling for kalibrering av instrumentene dine, så slipper du selv å passe på dette.