top of page

KVALITET OG MILJØ

ISO 9001/14001

Ing. Westad AS er en liten aktør som erkjenner at vår virksomhet påvirker omgivelsene.

 

For oss er det viktig å ha et miljøstyringssystem som gir oss kontroll over våre miljøaspekter og for å kunne minimere negativ påvirkning på miljøet.

 

  • Vi skal følge både offentlige og egne krav mht. miljø

  • Vi skal ha tydelige miljømål basert på risikoanalyser, og et program for oppfølging av disse

  • Vi skal arbeide for kontinuerlig å forbedre våre miljøprestasjoner

  • Vi skal arbeide målrettet for at industri og fartøy vi leverer til skal ta i bruk de beste løsningene, også miljømessige

  • Vi tar hensyn til livsløpsperspektivet i innkjøp og utvikling både for bruk og videresalg

  • Vi skal sikre at alle i vår organisasjon kjenner våre miljøambisjoner og hvordan vår virksomhet arbeider for å kontrollere våre miljøaspekt

  • Vi kommuniserer aktivt vår miljøprestasjon til allmennheten

Det er også et mål for oss å hjelpe kundene våre til å oppnå sine egne miljø- og kvalitetsmål: for det første er de fleste av produktene vi leverer enten komponenter som i seg selv bidrar til riktig driftstemperatur og dermed lavere utslipp, systemer som forhindrer brann og eksplosjon – eller instrumenter for kvalitet- og tilstandskontroll. For det andre bidrar vi ved å velge kvalitet i alle ledd til mindre bruk og kast, færre reklamasjoner med påfølgende retur – og dermed til litt mindre godstransport på veiene våre. På den måten kan en liten aktør likevel få ganske så stor innvirkning på omgivelsene. 

bottom of page