KVALITET OG MILJØ

ISO 9001/14001

Ing. Westad AS er en liten aktør som erkjenner at vår virksomhet påvirker omgivelsene. Vårt miljø- og kvalitetsarbeid valideres av eksterne, sertifiserte rådgivere og revisorer etter ISO-standardene 9001 (kvalitet) og 14001 (miljø). Våren 2018 oppgraderte vi til 2015-standarden, som blant annet innebærer at vi som del av vårt miljøengasjement legger an et livsløpsperspektiv på alle våre produkter.

Det er også et mål for oss å hjelpe kundene våre til å oppnå sine egne miljø- og kvalitetsmål: for det første er mange av produktene vi leverer enten komponenter som i seg selv bidrar til riktig driftstemperatur og dermed lavere utslipp, systemer som forhindrer brann og eksplosjon – samt altså instrumenter for tilstands- og kvalitetskontroll. For det andre bidrar vi ved å velge kvalitet i alle ledd til mindre bruk og kast, færre reklamasjoner med påfølgende retur – og dermed til litt mindre godstransport på veiene våre. På den måten kan en liten aktør likevel få ganske så stor innvirkning på omgivelsene.