Kablet eller trådløst loggesystem?

Oppdatert: 10. nov. 2018Trådløse nettverk, "Industry 4.0" og "systemer som snakker" sammen er noe som ligger i tiden. "Alt" skal helst være trådløst, og denne trenden påvirker naturligvis valgene vi tar mht. teknologi – ikke bare privat, men også i jobbsammenheng: det er klart det er noe tiltalende med systemer som er 100% "plug and play" og på nærmest magisk vis bare fungerer akkurat slik vi vil at de skal gjøre, slik de beste og mest brukervennlige systemene gjør. Det finnes imidlertid begrensninger, og det er lurt å gjøre seg noen tanker om dette før man velger loggesystem.


Den enkleste formen for loggesystem fungerer ved at man plasserer dataloggeren i området der for eksempel temperaturen skal måles og logges, for så å ta den med seg til en Interface som leser av de lagrede verdiene og sender dem til en PC. Denne løsningen er ofte det beste der man ikke har er et stort antall målepunkter som skal overvåkes, og der man likevel skal bevege seg mellom målepunktet og kontoret.


Hvis det er snakk om flere målepunkter – eller man ikke uansett har regelmessige ærend innom lokalene som skal overvåkes – er det mye å vinne på et mer permanent opplegg. Et eksempel på dette er kokeskap i næringsmiddelindustrien. Disse er vanligvis fast montert, og avstandene er vanligvis ikke veldig store. Et kablet loggesystem kan derfor være både det teknisk beste og mest kostnadseffektive alternativet. Det samme gjelder i mange andre industrielle sammenhenger, enten det er snakk om RND (Research and Development) eller ren produksjon.


Kongen på haugen er likevel i manges øyne det trådløse systemet: enten det er temperatur, fukt eller andre verdier som skal logges, er det klart det er lett å se mange fordeler med et trådløst anlegg: det er enkelt, man slipper å trekke kabler (som det også kan bli brudd i) samt at man sparer masse utgifter til montering. Hvis en montør må jobbe i to dager for å trekke kabler skal det trådløse systemet være ganske mye dyrere enn det kablede for å forsvare ressursbruken – så lenge det ikke finnes andre gode grunner til å bruke et kablet opplegg.


For det finnes begrensninger og potensielle problemer, der det mest åpenbare naturligvis er dekningen. Hvor ofte har du ikke ergret deg over dekningen eller hastigheten på det trådløse nettet ditt – enten du sitter hjemme og skal streame favorittserien eller det dreier seg om å få sendt de viktige dokumentene til kunden eller kollegaen på jobben? Tro meg, det er ikke mindre irriterende når 50 trådløse temperaturloggere stadig faller ut, og kvalitetsrevisoren snart skal komme på besøk.


Et annet problem er strømtilførsel til følerne/loggerne. Det er lett å glemme at det ikke bare er signaler kablene overfører, men også strømforsyning til følerne. Et trådløst system er derfor avhengig av batterier – gode batterier. For ikke bare skal målingene foretas og verdiene lagres, de skal også sendes til en mottakerstasjon som gjerne befinner seg bak en murvegg eller utenfor kjølerommet som skal overvåkes.


Når det gjelder kjølerom er disse kledd med metallfolie og andre materialer laget nettopp med tanke på å isolere best mulig, som gjør sende- og mottaksforhold spesielt krevende. Dette krever i verste fall mye strøm, noe som naturligvis påvirker levetiden på batteriene. Med tette loggeintervaller og dårlige signalforhold kan det fort bli snakk om å bytte batterier flere ganger i året.


Med et stort antall målepunkter går fort vinningen opp i spinningen i forhold til et kablet system, samtidig som man risikerer tap av måledata hvis man ikke passer godt nok på. Noe av poenget med et helautomatisk loggesystem med alarmer og varsler til epost eller SMS er jo nettopp å forhindre tap av data eller varer på grunn av at man ikke har anledning til selv å følge tett med på temperaturen i for eksempel kjølelageret. Sjekk derfor at batterilevetiden på det trådløse systemet du vurderer passer driftsforholdene på ditt anlegg.


Og hva med datasikkerhet? Kan måledata letter komme på avveie med et trådløst system? Naturligvis er det alltid en mulighet for at måledata kan havne i feil hender. Risikoen må vurderes opp mot hvor sensitive dataene er (er det snakk om persondata, forretningshemmeligheter el?) og hvilke sikkerhetsforanstaltninger som er innebygget i løsningen. Mange systemer bruker en skytjeneste der det kan være vanskelig å si akkurat hvor dine måledata befinner seg (eller i verste fall ikke befinner seg), mens andre systemer bruker den trådløse teknologien til å kjøre dataene inn på en lokal server. For enkelte virksomheter kan nettopp dette være det beste alternativet: man får det trådløse loggesystemets fleksibilitet, og sikkerheten til et kablet. Spesielt gjelder dette hvis lokalene som skal overvåkes ligger i en kjeller eller på annen måte utenfor radiorekkevidde for utenforstående.


Det viktigste er uansett at systemets sikkerhet og eventuelle kryptering er tilpasset ditt behov. Det er ingen grunn til å betale mye for funksjoner du aldri kommer til å trenge: det er ikke veldig interessant for konkurrentene eller fremmede makter å kjenne temperaturen på frossenfisklageret eller pølsekokeskapet ditt – eksempler på verdier som er allment kjent i bransjen over hele verden. Noe helt annet er det hvis du driver med RND på høyt nivå, eller det er snakk om for eksempel pasientdata. Tenk også på hvordan virksomheten din kan komme til å utvikle seg de nærmeste 5-10 årene, noe som også bør være levetiden på et godt anlegg.