Hvordan velge riktig termometer?

Oppdatert: 10. nov. 2018


Ebro TTX 200 kjernetermometer med rask respons


Hva gjør du som kvalitetssjef eller kvalitetsmedarbeider når det gode gamle termometeret "som alltid har fungert" plutselig er dødt, og å skifte batteri ikke bringer det tilbake til liv? Sjekker du inn på første og beste nettsted som selger rimelige termometre, eller foretar du en grundigere research?


Det finnes gode argumenter for begge tilnærmingene. Trenger du bare ha mulighet for en kjapp sjekk av temperaturen – uten spesielle krav til nøyaktighet – er kanskje det første og beste termometeret godt nok. I de aller fleste profesjonelle sammenhenger er det imidlertid flere ting å tenke på: hva er oppløsningen (resolution), og hva med nøyaktigheten (accuracy)? Det er lett å tenke at siden måleinstrumentet viser to eller tre desimaler i displayet, er dette ensbetydende med at nøyaktigheten er svært høy.

Slik er det dessverre ikke. Det er så mange faktorer som påvirker en temperaturmåling at det skal svært mye til for å oppnå en stabilt høyere nøyaktighet enn +/- 0,3°C.

Et instrument som klarer dette over tid er å regne både som en nøyaktig og pålitelig temperaturmåler, dvs. at den har høy høy reproduserbarhet (reproducability). Naturligvis finnes det mange termometre med nøyaktighet på både +/- 0,2 og +/- 0,1°C, men til daglig bruk i et fryselager el. vil du vanligvis oppleve at de er både for dyre og for skjøre: ofte skal det ikke mye til for å "skiple" et så fininnstilt måleinstrument.


En annen viktig faktor man ofte ikke tenker på før man har vært en stund "på gølvet" er hvor hurtig termometeret klarer å vise riktig verdi, altså at det har rask respons. I et laboratorium er ikke nødvendigvis måleinstrumentets responstid det viktigste. Der er vanligvis oppløsning og nøyaktighet mye mer relevante egenskaper for en god temperaturmåler – eller for hvilket som helst måleinstrument. Skal du utføre 150 målinger blir imidlertid de 8 ekstra sekundene du må vente for å få en noenlunde korrekt måling ganske irriterende, og fører i verste fall til at man ikke venter den tiden det tar – men "satser på at det er i orden". Dette kan naturligvis få alvorlige konsekvenser for produktets kvalitet, bedriftens omdømme og i verste fall for forbrukerens liv og helse. I tillegg er det altså irriterende for den som bruker termometeret til daglig – noe som over tid kan føre til en litt mindre fornøyd kvalitetsmedarbeider.

EBRO TFX410 presisjonstermometer