Løsninger for rutinekontrollen

Dere som jobber med foredling av bedervelige matvarer vet alt om kravene som stilles til nøyaktighet, dokumentasjon og overvåking av prosesser, lagring eller transport. Dette er et arbeid som krever tid og ressurser, og som kan ta fokus fra å gjøre akkurat det dere er best på. Ing. Westad bidrar til at kvalitetsarbeidet kan utføres så profesjonelt og effektivt som mulig – noe som gir dere en bedre, morsommere og mer lønnsom hverdag.

Valg av system for prosess-, kvalitets- og rutinekontroll avhenger både av størrelse og omfang på virksomheten, samt tekniske og økonomiske forhold. Der behovet er lite og oversiktlig kan det holde med et enkelt, håndholdt termometer, men for deg som utfører mange manuelle operasjoner – kanskje også med å notere resultatene i en perm – er det mye å spare på å velge et system med større eller mindre grad av automatisering.


Vi i Ing. Westad har lang erfaring med å vurdere hva som er best og mest lønnsomt for akkurat din virksomhet. Og ved behov for ytterligere kompetanse har vi naturligvis direkte tilgang til produsentenes eksperter – alt for din trygghet!
Les brosjyren om de nye HACCP-systemene fra Ebro. Nyutviklet programvare og nye dual-termometere (både stikkføler og infrarød føler) spesielt tilpasset rutinekontroll. Leser og lagrer både temperatur og tidspunkt sammen med informasjon om målested og bruker. Helt automatisk.