TEMPERATUR OG FUKT

For mange behov er måling og logging av temperatur og fuktighet tilstrekkelig – slik som i lager, transport, dagligvare og mange industriprosesser. Ofte er det også tilstrekkelig med måling av temperatur. 

Ing. Westad har flere systemer for måling og logging både av temperatur, fukt og andre parametere – fra enkle, håndholdte termometere til systemer som automatisk registrerer verdiene og overfører data trådløst til lokal pc og programvare eller skyløsning. For deg som ofte utfører mange manuelle operasjoner, kanskje også med å notere resultatene i en perm, er det mye å tjene på å velge et automatisk loggesystem. Kontakt oss så hjelper vi deg med å finne det beste systemet for akkurat ditt behov.