LØSNINGER FOR TREINDUSTRIEN

Som alle bransjer har treindustrien sine egne utfordringer. Beregning av likevektsfukt er ett eksempel.

Ing. Westad har lang erfaring med instrumentering for trebransjen, og har i samarbeid med fremragende forskningsmiljøer utviklet løsninger som forenkler og forbedrer arbeidet med denne verdifulle råvaren.

tre Hauger

Ing. Westad AS / loggesystemer.no har et bredt utvalg av profesjonelt måle- og loggeutstyr særlig godt egnet for måling av egenskapene til tre og treprodukter. Send oss en epost eller ring oss i dag for mer informasjon om løsninger som kan gjøre din tre-hverdag bedre!.